Tìm kiếm:

Các phương pháp tiết kiệm điện trong gia đình

Ngày đăng: 03-07-2013

Chỉ cần áp dụng các phương pháp đơn giản trong gia đình là ta có thể giảm được lượng điện tiêu thụ và tiết kiệm được một khoản chi tiêu hàng tháng. Các phương pháp tiết kiệm điện được Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội tổng hợp và được Phuong Nam Cleantech Co trích dẫn một phần như sau:

 

  Web Informer Button