Tìm kiếm:

Năm 2020: 100% lượng chất thải rắn y tế tại Đồng Tháp được xử lý theo quy chuẩn môi trường

Ngày đăng: 22-08-2013

Sáng ngày 21/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh lấy ý kiến đóng góp cho Đề án xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

 

 

Sáng ngày 21/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh lấy ý kiến đóng góp cho Đề án xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Đơn vị tư vấn trình bày đề án

Mục tiêu chung của đề án nhằm xử lý các yếu tố nguy hại đến sức khỏe con người và môi trường của chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế để bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng.

Theo đó, từ năm 2013 - 2015, Đồng Tháp sẽ cải tạo 02 trạm xử lý nước thải tuyến tỉnh, nâng cấp tủ điện cho các dự án xử lý nước thải bằng công nghệ V69 để đưa vào hoạt động (đây là công nghệ được ứng dụng lần đầu tiên để xử lý nước thải Bệnh viện V69 - Bộ tư lệnh lăng Hồ Chủ tịch bảo quản thi hài Bác Hồ và Trung tâm tư vấn - chuyển giao công nghệ nước sạch và môi trường đã lấy năm 1969 để đặt tên ký hiệu công nghệ là V69).

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh sẽ đầu tư mới 5 trạm xử lý theo công nghệ AAO (quy trình xử lý sinh học liên tục ứng dụng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau: hệ vi sinh vật yếm khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lý chất thải; dưới tác dụng phân hủy chất ô nhiễm của hệ vi sinh vật mà chất thải được xử lý trước khi xả thải ra môi trường) cho các trung tâm y tế trong tỉnh; 70% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đảm bảo theo quy chuẩn môi trường.

Còn giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đầu tư mới và nâng cấp 8 trạm xử lý nước thải cấp tỉnh và huyện, đảm bảo 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được xử lý đảm bảo theo quy chuẩn môi trường.

Dự tính, kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn lây nhiễm trên 96 tỷ đồng và xây dựng hệ thống xử lý nước thải là gần 128 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cho rằng việc xử lý chất thải y tế theo công nghệ mới là việc làm cần thiết, bởi tỉnh đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hoá cao, nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng xử lý chất thải tại các cơ sở y tế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái đã yêu cầu đơn vị tư vấn ghi nhận và điều chỉnh đề án theo hướng xây dựng công nghệ tiên tiến nhưng thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện của địa phương.

(Theo Cổng Thông Tin điện tử Đồng Tháp)

 

  Web Informer Button