Tìm kiếm:

Thiết kế thi, công các công trình

Ngày đăng: 04-07-2011

•Xử lý nước cấp: nước cấp sinh hoạt cho các trang trại, khu du lịch; hệ thống lọc nước cho các trường học, bệnh viện,…
•Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp
•Xử lí khói bụi, khí thải, dung môi
•Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

 

 

  Web Informer Button