Tìm kiếm:

Xử lý chất thải chăn nuôi

Ngày đăng: 18-07-2011

•Tư vấn các giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi
•Xây dựng, lắp đặt các loại hầm ủ biogas: hầm ủ composit, hầm ủ KT2, túi ủ HDPE

 

 

  Web Informer Button