Tìm kiếm:

ảnh thi công 2
Lót  đáy  bằng vật liệu sẵn có
Dùng máy bơm canh nước
Đăm le đá 4x6
Dùng cừ và bạt để gia cố bản đáy
Đổ bê tông bản đáy
Đào đất
Dùng cây kiểm tra độ sâu
Pha keo
Ghép hai nửa bán cầu
Chui vào bên trong quả cầu dùng tay miết các mối ghép
Ghép hai tai hoàn chỉnh
Hạ bể xuống hố bằng dây thừng
Làm nắp đậy và đặt ống vào ra
Đèn biogas

 Video