Tìm kiếm:

  >Hầm ủ KT2

Tên sản phẩm: Hầm biogas KT2

Nhà sản xuất: Việt Nam

Giá: liên hệ

 

Chi tiết sản phẩm

Tiết kiệm vật liệu xây dựng. Vật liệu dễ mua, có sẵn tại địa phương. Tiết kiện diện tích xây dựng. Áp lực gas cao. Sử dụng được nhiều thiết bị biogas: bếp, đèn biogas, máy nước nóng biogas, ….