Tìm kiếm:

  >Bếp biogas

Tên sản phẩm: B?P BIOGAS ??N INOX

Nhà sản xuất: Vi?t Nam

Giá: liên hệ

 

Chi tiết sản phẩm

B?P BIOGAAS ??N INOX

 

Nhà s?n xu?t

Công ty TNHH Phát Tri?n Công Ngh? S?ch Ph??ng Nam

Nhiên li?u s? d?ng

Biogas

S? b?p n?u

01

S? vòng l?a

01

M?t b?p

INOX siêu b?n không r?

H? th?ng ?ánh l?a

?ánh l?a Mageto

Ki?ng

Ki?ng tráng men không r?

B? chia l?a

??ng thau

Áp su?t

0,25 -1,5 mH2O

L??ng gas tiêu th?

0,1-0,5 m3/h

Ch?t li?u/ màu s?c

INOX/ tr?ng b?c

Giá bán

Liên h?