Tìm kiếm:

  >Thiết bị biogas khác

Tên sản phẩm: Bep Tui u Hong ngoai

Nhà sản xuất: Phuong Nam

Giá: liên hệ

 

Chi tiết sản phẩm

Bep tui u Safuna la san pham do cong ty TNHH Phat Trien Cong Nghe Sach Phuong Nam Che tao. Loai bep này co quat tang ap ket hop bo phan thu tron khong khi va dau dot hong ngoai nen biogas chay triet de khong con mui hoi, tiet kiem nhien lieu, toc do dun soi nhanh khong thua kem gas binh LPG. Dat biet bep van chay tot khi cup dien.