Danh sách hồ sơ môi trường cần thiết cho Doanh nghiệp khi hoạt động

 08:50 19/09/2019        Lượt xem: 439

Danh sách hồ sơ môi trường cần thiết cho Doanh nghiệp khi hoạt động

1. Đánh giá tác động môi trường

2. Kế hoạch bảo vệ môi trường

3. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

4. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

5. Báo cáo giám sát môi trướng định kỳ

6. Đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

7. Hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt

8. Giấy phép khai thác nước ngầm

9. Hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận

KHI NÀO CẦN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG?

- Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đi vào hoạt động và thuộc đối tượng được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

- Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

- Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

- Theo đề nghị của chủ dự án.

KHI NÀO CẦN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG?

- Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đi vào hoạt động và không thuộc đối tượng được quy định tại Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

- Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm kế hoạch bảo vệ môi trường có xác nhận;

- Theo đề nghị của chủ dự án.

KHI NÀO CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT?

- Cơ sở đã đi vào hoạt động và có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một số văn bản sau:

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

- Lập và đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết khi cơ sở cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

KHI NÀO CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN?

- Cơ sở đã đi vào hoạt động và có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có một số văn bản sau:

- Giấy xác nhận thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

- Giấy xác nhận thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung

- Giấy xác nhận đăng ký đạt chuẩn môi trường

KHI NÀO CẦN LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ?

- Đi kèm với đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ  môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ được thực hiện 6 tháng/lần, vào tháng 7 và tháng 12 hàng năm.

- Đối với cơ sở thuộc danh sách di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục việc ô nhiễm phải lập và gửi báo cáo giám môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

KHI NÀO CẦN LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI?

- Đối với các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 120kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác.

- Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH khi có một trong các trường hợp sau:

- Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký;

- Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh CTNH trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải CTNH hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở;

- Bổ sung thêm cơ sở phát sinh CTNH hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký;

- Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ;

- Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH so với thực tế hoạt động.

 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây